medarca pl

Inteligentne depozytory na klucze,
telefony komórkowe i leki

Strona główna » Aplikacja MeddiCentral

MeddiCentral

Twoje kompleksowe rozwiązanie do zarzadzania kluczami

Stworzyliśmy aplikację zgodnie z potrzebami branży

Współpracujemy z ekspertami i słuchamy pracowników, tworząc innowacyjne rozwiązania.
Nasze rozwiązania stworzone są na podstawie rzeczywistych potrzeb branży.
Współpraca z pracownikami stworzyła fundament dla innowacyjnego produktu cyfrowego.

Podstawowe funkcje aplikacji

Kontrola kluczy w firmie

Wprowadzenie do aplikacji MeddiCentral

Aplikacja Medarca

Zakładka - Klucze

W zakładce “Klucze” masz możliwość sprawdzenia statusu wszystkich kluczy przechowywanych w depozytorach.

Lista depozytorów klienta

Screen z aplikacji Medarca

Zakładka - Zabrane Klucze

W tej zakładce masz możliwość śledzenia kluczy, które obecnie znajdują się poza depozytorem. Możesz zobaczyć, kto dokładnie wziął dany klucz i o której godzinie. Co więcej, gdy klucz zostanie odłożony na swoje miejsce, natychmiast zniknie z tej zakładki, zapewniając Ci aktualne i dokładne informacje w czasie rzeczywistym.

Aplikacja Medarca

Zakładka - Historia Kluczy

W sekcji “Historia kluczy” znajdziesz pełną historię wszystkich aktywności, które miały miejsce w danym depozytorze. Ostatnia czynność zawsze znajduje się na samej górze, umożliwiając Ci łatwe śledzenie najnowszych wydarzeń.

Aplikacja Medarca

Zakładka - Raporty

W zakładce “Raporty” masz możliwość generowania podsumowania z depozytora dla określonego okresu czasu.

Lista użytkowników
Pobieranie raportów z aplikacji Medarca
Raport z aplikacji Medarca

Zakładka - Grupy Kluczy

Dzięki tej funkcji możesz skonfigurować grupy kluczy, które są dostępne dla poszczególnych osób, umożliwiając precyzyjne zarzadzanie uprawnieniami do kluczy w systemie.

Zakładka Grupy kluczy w aplikacji Medarca

Zakładka - Wydarzenia

Zakładka “Wydarzenia” przedstawia wszystkie zdarzenia związane z danym depozytorem

Zakładka Wydarzenia w aplikacji Medarca

Zakładka - Użytkownicy

Zakładka ta umożliwia dodawanie nowych użytkowników oraz przeglądanie obecnych użytkowników wraz z ich uprawnieniami.

Aby zdefiniować nowego użytkownika musimy dodać następujące dane:

Zakładka Użytkownicy w aplikacji Medarca

Zakładka - Depozytory

Umożliwia podgląd wszystkich urządzeń firmy Medarca wpiętych w sieć danego klienta.

Zakładka Depozytory w aplikacji Medarca
Scroll to Top